Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu tự động nhanh chóng

Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu tự động gồm: – Đơn đăng ký nhập khẩu tự động: 02 bản theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: 01 bản

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động điện lực nhanh chóng

I. Đối tượng, điều kiện được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 1. Mỗi tổ chức, cá nhân được cấp một giấy phép để thực hiện một hoặc nhiều loại hình hoạt động điện lực. 2. Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động

Dịch vụ xin giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm nhanh chóng

1. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại a) Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại) phải được đăng ký

Dịch vụ xin giấy phép đăng ký mã số mã vạch nhanh chóng

Tầm quan trọng của việc đăng ký Mã số mã vạch. Mã số của hàng hoá là một dãy con số dùng để phân định hàng hoá, áp dụng trong quá trình luân chuyển hàng hoá từ người sản xuất, qua bán buôn, lưu kho, phân phối, bán lẻ tới người tiêu dùng. Mỗi loại

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh rượu nhanh chóng

  Giấy phép kinh doanh rượu trọn gói từ A-Z như soạn thảo hồ sơ giấy phép kinh doanh rượu, tư vấn khách hàng hiểu rõ hơn về lợi ích của giấy phép kinh doanh rượu 1.Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu); 2.Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng

Dịch Vụ Giấy Phép – Dịch Vụ Xin Giấy Phép – Dịch Vụ Giấy Tờ Nhanh